Kazaky–Love
Kazaky–Touch me
Kazaky–Barcelona
Kazaky–Crazy Law
Kazaky–In The Middle
Kazaky–Dance With Me
Kazaky–Symphony No. 404
Kazaky–Dance And Change
Kazaky–I'm Just A Dancer